Uzorkovanje zrelih plodova i listova masline

Krajem listopada u pokusnom kolekcijskom masliniku Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, na tri sorte masline, ponovno su uzorkovani plodovi i listovi masline, ovaj put obojani plodovi (zreli plodovi). Na istima će biti napravljene jednake analize kao i prilikom prvog i drugog uzorkovanja:

1. određivanje fizikalnih parametra plodova i listova,

2. određivanje sastava hlapivih tvari plodova i listova,

3. određivanje postotka napada maslinine  muhe,

4. određivanje sadržaja fenolnih spojeva plodova i listova,

5. te ekstrakcija eteričnih ulja listova u svrhu određivanja hlapivih tvari eteričnih ulja istih.

Sve navedene analize provode se u svrhu izolacije hlapivih tvari, karakterističnih za određenu sortu, koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslinine muhe.