Određivanje ukupnih fenola

Na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu obavljeno je određivanje ukupnih fenolnih spojeva plodova masline, na plodovima masline ubranim u tri faze zrelosti ploda (zeleni, polu-zreli i zreli plodovi). Prema planiranim projektnim aktivnostima na uređaju za tekućinska kromatografiju visoke djelotvornosti (HPLC) analizirano je 27 uzoraka plodova masline sorata Lastovka Leccino i Frantoio.