Održano predavanje na 23. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2021.”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije održana je od 27. do 30. travnja 2021. godine 23. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2021.”, ove godine zbog epidemioloških razloga po prvi put online.

Detaljnije o Noćnjaku 2021.

U sklopu Noćnjaka održan je Znanstveno-stručni skup pod vodstvom dr. sc. Mirelle Žanetić, suradnice na LoVeFly projektu. Na istom je doktorandica, Ana Matešković, mag.ing.agr., imala predavanje naslova “Mirisne tvari masline koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslininog moljca i muhe” grupe autora Ana Matešković, mag.ing.agr.; dr.sc. Marijana Popović; dr.sc. Maja Jukić Špika; dr.sc. Tonka Ninčević; mr.sc. Jakša Rošin; Marija Mandušić, mag.ing.agr.; dr.sc. Maja Veršić Bratinčević; dr.sc. Mirella Žanetić; dr.sc. Elda Vitanović, kojim je zainteresiranim maslinarima i uljarima predstavila rezultate dobivene tijekom prve godine istraživanja spomenutog projekta.

Predavanje “Mirisne tvari masline koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslininog moljca i muhe”