Odabir maslinika za terenska istraživanja

Prema planiranim projektnim aktivnostima obavljen je odabir maslinika u kojima će se provoditi daljnja testiranja odabranih hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca (Prays oleae Bern.) i maslinine muhe (Bactrocera oleae Rossi) . Odabir maslinika je obavljen na način da su prvo izdvojeni maslinici koji svojom veličinom odgovaraju traženim uvjetima. Detaljnijim proučavanjem zemljopisnih položaja maslinika i njihovih karakteristika napravljen je uži odabir. Nakon razgovora s vlasnicima maslinika te spoznajom o načinu korištenja njihovih maslinika odabrana su po dva maslinika za svako uzgojno podpodručje masline u Republici Hrvatskoj (zaobalje, priobalje, otoci); od kojih će se u jednom provoditi testiranje hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca, a u drugom na privlačenje maslinine muhe.

Maslinik u Blizni Donjoj – zaobalno područje – maslinin moljac
Maslinik u Blizni Gornjoj – zaobalno područje – maslinina muha
Maslinik u Kaštel Starom – priobalno područje – maslinin moljac
Maslinik u Trogiru – priobalno područje – maslinina muha
Maslinik u Supetru – otočno područje – maslinin moljac
Maslinik u Bolu – otočno područje – maslinina muha