Terenska testiranja odabranih hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca

Postavljen je pokus s RAG (delta) lovkama u svrhu testiranja privlačenja odabranih hlapivih tvari od strane maslininog moljca u jednom masliniku na svakoj od tri lokacije istraživanja (zaobalje, priobalje, otok). Testiraju se po tri odabrane hlapive tvari na način da je u svaku delta lovku postavljena po jedna odabrana hlapiva tvar u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. U svakom masliniku postavljene su i kontrolne delta lovke s heksanom, kao i delta lovke s feromonom za maslininog moljca kako bi se pratio let navedenog štetnika kroz cijelu sezonu leta istog. Navedene lovke će se mijenjati svakih 7 dana, rotirati u svakom masliniku te će se očitavati rezultati ulova maslininog moljca.

Postavljenje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Postavljanje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Postavljenje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Očitavanje rezultata ulova maslininog moljca na RAG (delta) lovki
Punjenje odabranih hlapivih tvari u dispenzere za RAG (delta) lovke
Punjenje odabranih hlapivih tvari u dispenzere za RAG (delta) lovke