Terenska testiranja hlapivih tvari u maslinicima

U tri pokusna maslinika, po jedan u u zaleđu, na obali i na otoku Braču, testiraju se odabrane hlapive tvari na način da je u svaku delta lovku postavljena po jedna odabrana hlapiva tvar u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. U svakom masliniku postavljene su i kontrolne delta lovke s heksanom, kao i delta lovke s feromonom za maslininog moljca kako bi se pratio let navedenog štetnika kroz cijelu sezonu leta istog. Navedene lovke se mijenjaju svakih 7 dana, rotiraju u svakom masliniku, očitavaju se rezultati ulova maslininog moljca (Slika 1 – 7). U ostala tri odabrana maslinika, u kojima će se testirati privlačenje maslinine muhe, postavljene su ljepljive ploče s feromonom za maslininu muhu (Slika 8 i 9). Jednom tjedno se prati let iste te se očitavaju rezultati brojnosti populacije, kako bi se na vrijeme postavio pokus s kombiniranim lovkama i odabranim hlapivim tvarima za navedenog štetnika.

Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 5.
Slika 6.
Slika 7.
Slika 8.
Slika 9.