Održano predavanje na 24. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije u Supetru na otoku Braču od 5. do 8. svibnja 2022. godine održana je 24. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”. U sklopu Noćnjaka 2022. održan je Znanstveno-stručni skup pod vodstvom dr. sc. Mirelle Žanetić, suradnice na projektu LoVeFly. Na istom je doktorandica, Ana Bego, mag. ing. agr., održala predavanje naslova “Hlapive tvari kao mogući novi atraktanti maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi)” grupe autora dr.sc. Elda Vitanović, Filipa Burul, mag. ing. agr., Ana Bego, mag. ing. agr., dr.sc. Maja Jukić Špika, dr.sc. Marijana Popović i dr.sc. Maja Veršić Bratinčević, kojim je zainteresiranim maslinarima i uljarima predstavila rezultate istraživanja.

Detaljnije o Noćnjaku 2022.