Terenska testiranja hlapivih tvari u maslinicima

U tri pokusna maslinika, po jedan u u zaleđu, na obali i na otoku Braču, testiraju se odabrane hlapive tvari na način da je u svaku delta lovku postavljena po jedna odabrana hlapiva tvar u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. U svakom masliniku postavljene su i kontrolne delta lovke s heksanom, kao i delta lovke s feromonom za maslininog moljca kako bi se pratio let navedenog štetnika kroz cijelu sezonu leta istog. Navedene lovke se mijenjaju svakih 7 dana, rotiraju u svakom masliniku, očitavaju se rezultati ulova maslininog moljca (Slika 1 – 7). U ostala tri odabrana maslinika, u kojima će se testirati privlačenje maslinine muhe, postavljene su ljepljive ploče s feromonom za maslininu muhu (Slika 8 i 9). Jednom tjedno se prati let iste te se očitavaju rezultati brojnosti populacije, kako bi se na vrijeme postavio pokus s kombiniranim lovkama i odabranim hlapivim tvarima za navedenog štetnika.

Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 5.
Slika 6.
Slika 7.
Slika 8.
Slika 9.

Sudjelovanje na znanstvenom simpoziju

U Vodicama je od 5. do 10. rujna 2021. godine održan “56. hrvatski i 16. međunarodni simpozij agronoma”. U sklopu sekcije “Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša” u srijedu 8. listopada predstavljen je putem postera rad “Olive volatiles – possible attractants of olive pests” grupe autora Ana Matešković, Marijana Popović, Tonka Ninčević, Maja Jukić Špika, Maja Veršić Bratinčević, Marija Mandušić, Jakša Rošin i Elda Vitanović kojim su predstavljeni preliminarni rezultati projekta “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002.).

NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly)

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje


NATJEČAJ


za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).
Kandidati za radno mjesto osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uvjeti za izbor na radno mjesto:
• doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
• aktivno znanje engleskog jezika


Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:
• životopis
• motivacijsko pismo
• dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
• kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova


Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.


Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.


S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.


Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.

Terenska testiranja odabranih hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca

Postavljen je pokus s RAG (delta) lovkama u svrhu testiranja privlačenja odabranih hlapivih tvari od strane maslininog moljca u jednom masliniku na svakoj od tri lokacije istraživanja (zaobalje, priobalje, otok). Testiraju se po tri odabrane hlapive tvari na način da je u svaku delta lovku postavljena po jedna odabrana hlapiva tvar u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. U svakom masliniku postavljene su i kontrolne delta lovke s heksanom, kao i delta lovke s feromonom za maslininog moljca kako bi se pratio let navedenog štetnika kroz cijelu sezonu leta istog. Navedene lovke će se mijenjati svakih 7 dana, rotirati u svakom masliniku te će se očitavati rezultati ulova maslininog moljca.

Postavljenje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Postavljanje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Postavljenje RAG (delta) lovki za maslininog moljca
Očitavanje rezultata ulova maslininog moljca na RAG (delta) lovki
Punjenje odabranih hlapivih tvari u dispenzere za RAG (delta) lovke
Punjenje odabranih hlapivih tvari u dispenzere za RAG (delta) lovke

Objavljen znanstveni rad u časopisu Molecules

Znanstveni rad “Essential oil volatile fingerprint differentiates Croatian cv. Oblica from other Olea europaea L. cultivars”, grupe autora Marijana Popović, Maja Jukić Špika, Maja Veršić Bratinčević, Tonka Ninčević, Ana Matešković, Marija Mandušić, Jakša Rošin, Marija Nazlić, Valerija Dunkić i Elda Vitanović prihvaćen je i objavljen u časopisu Molecules 2021, 26(2), 3533. Rad je vidljiv na platformi WoS. Spomenuti znanstveni rad je dosad drugi znanstveni rad objavljen u sklopu LoVeFly projekta.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Odabir maslinika za terenska istraživanja

Prema planiranim projektnim aktivnostima obavljen je odabir maslinika u kojima će se provoditi daljnja testiranja odabranih hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca (Prays oleae Bern.) i maslinine muhe (Bactrocera oleae Rossi) . Odabir maslinika je obavljen na način da su prvo izdvojeni maslinici koji svojom veličinom odgovaraju traženim uvjetima. Detaljnijim proučavanjem zemljopisnih položaja maslinika i njihovih karakteristika napravljen je uži odabir. Nakon razgovora s vlasnicima maslinika te spoznajom o načinu korištenja njihovih maslinika odabrana su po dva maslinika za svako uzgojno podpodručje masline u Republici Hrvatskoj (zaobalje, priobalje, otoci); od kojih će se u jednom provoditi testiranje hlapivih tvari na privlačenje maslininog moljca, a u drugom na privlačenje maslinine muhe.

Maslinik u Blizni Donjoj – zaobalno područje – maslinin moljac
Maslinik u Blizni Gornjoj – zaobalno područje – maslinina muha
Maslinik u Kaštel Starom – priobalno područje – maslinin moljac
Maslinik u Trogiru – priobalno područje – maslinina muha
Maslinik u Supetru – otočno područje – maslinin moljac
Maslinik u Bolu – otočno područje – maslinina muha

Predstavljanje LoVeFly projekta na Festivalu znanosti 2021.

Od 10. do. 15. svibnja 2021. godine u Splitu je održan Festival znanosti. U sklopu aktivnosti pod nazivom “Mediteranska poljoprivreda i šumarstvo – istraživanja na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša”, djelatnici Instituta su u petak 14. svibnja od 10 do 11 sati održali virtualnu radionicu kojom su ukratko javljanjem iz njihovih autentičnih istraživačkih okolina: laboratorija, staklenika, eksperimentalnih pokušališta i nasada prezentirali nekoliko izdvojenih aktualnih rezultata, postignuća i trenutnih projekata koji se provode u području poljoprivrede i šumarstva na Institutu. Među ostalim aktivnostima Ana Matešković je predstavila i projekt „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“.

Održano predavanje na 23. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2021.”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije održana je od 27. do 30. travnja 2021. godine 23. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2021.”, ove godine zbog epidemioloških razloga po prvi put online.

Detaljnije o Noćnjaku 2021.

U sklopu Noćnjaka održan je Znanstveno-stručni skup pod vodstvom dr. sc. Mirelle Žanetić, suradnice na LoVeFly projektu. Na istom je doktorandica, Ana Matešković, mag.ing.agr., imala predavanje naslova “Mirisne tvari masline koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslininog moljca i muhe” grupe autora Ana Matešković, mag.ing.agr.; dr.sc. Marijana Popović; dr.sc. Maja Jukić Špika; dr.sc. Tonka Ninčević; mr.sc. Jakša Rošin; Marija Mandušić, mag.ing.agr.; dr.sc. Maja Veršić Bratinčević; dr.sc. Mirella Žanetić; dr.sc. Elda Vitanović, kojim je zainteresiranim maslinarima i uljarima predstavila rezultate dobivene tijekom prve godine istraživanja spomenutog projekta.

Predavanje “Mirisne tvari masline koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslininog moljca i muhe”

Javna nabava Plinskog kromatografa-spektrometra masa (GC-MS)

Temeljem provedenog Otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, objavljenog 21. rujna 2020. godine, za nabavu je odabran Plinski kromatograf-spektrometar masa (GC-MS) model GCMS-QP2020NX s AOC6000 autosamplerom i traženim dodacima proizvođača Shimadzu d.o.o. Prema potpisanom Ugovoru o javnoj nabavi isti je dostavljen i instaliran u Laboratoriju za metabolomiku Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te je obavljena i edukacija dvoje suradnika na projektu o njegovom korištenju.

Održano predavanje na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša

U petak 9. travnja održano je u prostorijama Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša predavanje “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly” kojim je voditeljica projekta dr. sc. Elda Vitanović upoznala prisutne s radom na projektu i dobivenim rezultatima prve godine istraživanja. Predavanju je nazočilo 20-ak sudionika.