Analiza hlapivih spojeva plodova i listova te eteričnih ulja listova

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu obavljene su analize hlapivih spojeva ploda i lista triju sorti maslina u fazi zelenih, polu-zrelih i zrelih plodova te hlapivih spojeva iz eteričnih ulja lista u fazi polu-zrelih i zrelih plodova, a kako slijedi:

1) eterična ulja lišća maslina
2) ultrazvučna ekstrakcija hlapivih spojeva iz plodova i lišća maslina
3) adsorpcija hlapivih spojeva plodova i lišća masline
4) analiza hlapivih spojeva na plinskom kromatografu-spektrometru masa

Uzorkovanje listova masline

U kolekcijskom nasadu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Kaštel Starom obavljeno je uzorkovanje listova masline u svrhu određivanja intenziteta napada filofagne generacije maslininog moljca. Po sorti je ubrano 200 listova koji su pregledani pod lupom kako bi se utvrdila prisutnost ili odsutnost navedenog štetnika.

Određivanje ukupnih fenola

Na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu obavljeno je određivanje ukupnih fenolnih spojeva plodova masline, na plodovima masline ubranim u tri faze zrelosti ploda (zeleni, polu-zreli i zreli plodovi). Prema planiranim projektnim aktivnostima na uređaju za tekućinska kromatografiju visoke djelotvornosti (HPLC) analizirano je 27 uzoraka plodova masline sorata Lastovka Leccino i Frantoio.

Objavljen rad na platformi Web of Science


Na platformi Web of Science objavljen je znanstveni rad grupe autora
Vitanović, E.; Lopez, J.M.; Aldrich, J.R.; Jukić Špika, M.; Boundy-Mills, K.; Zalom, F.G. Yeasts Associated with the Olive Fruit Fly Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) Lead to New Attractants. Agronomy 2020, 10, 1501.
https://doi.org/10.3390/agronomy10101501 (IF 2.603, Q1)

Rad je dostupan je na https://www.mdpi.com/2073-4395/10/10/1501

LoVeFly tim želi dobrodošlicu novom članu projekta!

Dr. sc. Maja Veršić Bratinčević zaposlena je kao poslijedoktorand na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Zavodu za primijenjene znanosti.

Diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Sveučilište u Splitu, na smjeru Kemija i tehnologija mediteranskih kultura, obranivši diplomski rad pod nazivom „Glukozinolatni razgradni produkti i ostali hlapljivi spojevi u endemičnim biljkama porodice Brassicaceae: Aurinia Sinuata (L.) GRISEB.  i Aurinia Leucedea (GUSS.) C. KOCH“. Doktorski rad, pod nazivom „Sredstva ovisnosti u biološkim uzorcima: određivanje i stabilnost“, obranila je 2015. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, čime je stekla zvanje doktora prirodnih znanosti. Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje- znanstvena suradnica za interdisciplinarno područje znanosti (farmacija i temeljne medicinske znanosti). Radno iskustvo stekla je kao znanstvena novakinja u Kliničkom bolničkom centru Split, na Zavodu za patologiju, citologiju i sudsku medicinu, te na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Splitu, gdje je do 2018. godine bila zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda. Sudjelovala je, kao član istraživačkog tima, u radu toksikološkog laboratorija, te u izvođenju nastave na četiri sastavnice Sveučilišta u Splitu. Kao autor ili koautor sudjelovala je u objavljivanju osam znanstvenih radova, više kongresnih priopćenja, te poglavlja udžbenika „Osnove forenzične toksikologije“. Mentor ili ko-mentor je na 13 diplomskih ili završnih radova. Sudjelovala je na raznim znanstvenim skupovima, radionicama i seminarima za strukovno usavršavanje.   

Majin znanstveni interes uključuje analizu uzoraka koristeći instrumentalne tehnike analize, i to prvenstveno kromatografske tehnike analize. Područje njenog znanstveno-istraživačkog rada uključivat će ispitivanje profila hlapivih tvari te njihovog utjecaja na privlačenje najznačajnijih štetnika masline.

Maja, dobro nam došla !

Ekstrakcija eteričnih ulja listova masline ubranih u fazi zrelih plodova

U laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša provedena je od 24. do 27. studenog 2020. godine hidrodestilacija osušenih listova, ubranih u fazi zrelih plodova masline odabranih sorti, u Clevenger aparatu (u trajanju od dva sata i 30 minuta). Eterična ulja dobivena procesom hidrodestilacije osušena su pomoću bezvodnog natrijevog sulfata. Tako pripremljeni uzorci eteričnih ulja čuvaju se u staklenim bočicama na temperaturi od 4°C. Navedenim eteričnim uljima odredit će se profil hlapivih tvari, koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslinine muhe (Bactrocera oleae Rossi).

Ekstrakcija eteričnih ulja listova masline ubranih u fazi poluzrelih plodova

U laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša provedena je od 19. do 28. listopada 2020. godine hidrodestilacija osušenih listova, ubranih u fazi poluzrelih plodova masline odabranih sorti, u Clevenger aparatu (u trajanju od dva sata i 30 minuta). Eterična ulja dobivena procesom hidrodestilacije osušena su pomoću bezvodnog natrijevog sulfata. Tako pripremljeni uzorci eteričnih ulja čuvaju se u staklenim bočicama na temperaturi od 4°C. Navedenim eteričnim uljima odredit će se profil hlapivih tvari, koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslinine muhe (Bactrocera oleae Rossi).

Laboratorijske analize zrelih plodova i listova

U Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša provedene su slijedeće analize uzorkovanog biljnog materijala:

1. analiza fizikalnih parametra plodova

2. analiza fizikalnih parametra listova

3.  priprema uzoraka za određivanje sastava hlapivih tvari plodova i listova

4.  određivanje intenziteta napada maslinine muhe

5. priprema uzoraka za određivanje sadržaja fenolnih spojeva plodova i listova

6. priprema uzoraka za ekstrakciju eteričnih ulja listova

Sve navedene analize provode se u svrhu izolacije hlapivih tvari, karakterističnih za određenu sortu masline, koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslinine muhe.

Uzorkovanje zrelih plodova i listova masline

Krajem listopada u pokusnom kolekcijskom masliniku Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, na tri sorte masline, ponovno su uzorkovani plodovi i listovi masline, ovaj put obojani plodovi (zreli plodovi). Na istima će biti napravljene jednake analize kao i prilikom prvog i drugog uzorkovanja:

1. određivanje fizikalnih parametra plodova i listova,

2. određivanje sastava hlapivih tvari plodova i listova,

3. određivanje postotka napada maslinine  muhe,

4. određivanje sadržaja fenolnih spojeva plodova i listova,

5. te ekstrakcija eteričnih ulja listova u svrhu određivanja hlapivih tvari eteričnih ulja istih.

Sve navedene analize provode se u svrhu izolacije hlapivih tvari, karakterističnih za određenu sortu, koje bi mogle biti odgovorne za privlačenje maslinine muhe.

Analiza hlapivih spojeva plodića i listova te eteričnih ulja iz listova masline u fazi zelenih plodova

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu započete su analize hlapivih spojeva u malim plodovima veličine 4-5mm i lista triju sorti maslina te hlapivih spojeva iz eteričnih ulja lista u fazi zelenog ploda kako slijedi:

1) eterična ulja lišća maslina
2) ultrazvučna ekstrakcija hlapivih spojeva iz plodova i lišća maslina
3) adsorpcija hlapivih spojeva plodova i lišća masline
4) analiza hlapivih spojeva na plinskom kromatografu-spektrometru masa