Radionica u Blizni Donjoj

U sklopu projekta “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002) održana je u prostoru OPG-a Batina u Blizni Donjoj, u dalmatinskom zaleđu, 24. svibnja 2022. godine radionica za proizvođače maslina i maslinovog ulja. Suradnici na projektu Ana Bego, mag. ing. agr, mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Maja Jukić Špika i dr. sc. Mirella Žanetić predstavili su zainteresiranim maslinarima ciljeve projekta, sve provedene projektne aktivnosti te dobivene rezultate istog.

Stručni rad u časopisu “Maslina”

U stručnom časopisu „Maslina“ (broj 106, svibanj 2022.), u rubrici Najnovije iz znanosti, objavljen je stručni rad naslova „Za prirodan način borbe s muhom i moljcem“. Autori rada Ana Bego, mag.ing.agr. i mr. sc. Jakša Rošin suradnici su na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly“ (KK.01.1.1.04.0002). U stručnom radu predstavljen je projekt, opisane su provedene aktivnosti, ciljevi i rezultati dosadašnjih istraživanja te su navedene buduće aktivnosti koje će se provesti u nadolazećoj sezoni.
Časopis „Maslina“ je najutjecajnija stručno-popularna tiskovina iz područja maslinarstva i uljarstva u regiji (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Slovenija). Isti je namijenjen svim maslinarima i uljarima, stručnjacima iz područja maslinarstva te malim i srednjim poduzetnicima i gospodarstvenicima, koji se bave zaštitom maslina, proizvodnjom i prodajom strojeva i alata za uzgoj i preradu maslina, preradom ploda i ulja te prodajom proizvoda od maslina i maslinovog ulja (prehrana, kozmetika, drvna industrija i sl.).

Održano predavanje na 24. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije u Supetru na otoku Braču od 5. do 8. svibnja 2022. godine održana je 24. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”. U sklopu Noćnjaka 2022. održan je Znanstveno-stručni skup pod vodstvom dr. sc. Mirelle Žanetić, suradnice na projektu LoVeFly. Na istom je doktorandica, Ana Bego, mag. ing. agr., održala predavanje naslova “Hlapive tvari kao mogući novi atraktanti maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi)” grupe autora dr.sc. Elda Vitanović, Filipa Burul, mag. ing. agr., Ana Bego, mag. ing. agr., dr.sc. Maja Jukić Špika, dr.sc. Marijana Popović i dr.sc. Maja Veršić Bratinčević, kojim je zainteresiranim maslinarima i uljarima predstavila rezultate istraživanja.

Detaljnije o Noćnjaku 2022.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2022.

Na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu održan je 5. svibnja 2022. godine Festival znanosti 2022 pod nazivom “Život Mediterana: kreni, rasti, cvitaj” u sklopu kojeg je Ana Bego, mag. ing. agr., suradnica na projektu, održala predavanje znanstveno-popularnog karaktera pod nazivom „Mediteranske cvjetne vrste: raj za kukce“. Ista je prisutnim učenicima i profesorima predstavila projekt “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002).

Detaljnije o Festivalu znanosti

Radionica u Bolu na otoku Braču

U sklopu projekta “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002) održana je u prostoru Centra za kulturu općine Bol u Bolu na otoku Braču, 3. svibnja 2022. godine radionica za proizvođače maslina i maslinovog ulja. Suradnici na projektu Ana Bego, mag. ing. agr, mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Maja Jukić Špika i dr. sc. Mirella Žanetić predstavili su zainteresiranim maslinarima ciljeve projekta, sve provedene projektne aktivnosti te dobivene rezultate istog.

Otvoren poziv za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda

Ovo je OTVOREN POZIV za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (KK.01.1.1.04.0002) na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022.

Kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Preduvjeti za prijavu na mjesto poslijedoktoranda su: (I) doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti te (II) aktivno znanje engleskog jezika.

Iskaz interesa, za navedeno radno mjesto, treba sadržavati životopis i motivacijsko pismo, koje treba poslati kao PDF dokument na e-mail adresu voditeljice projekta dr. sc. Elde Vitanović: Elda.Vitanovic@krs.hr.


Detaljan opis projekta i istraživanja može se pronaći na web stranici projekta http://lovefly.krs.hr/.

Objavljen znanstveni rad u časopisu Agronomy

Znanstveni rad “Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) Response to Different Blends of Olive Fruit Fly-Associated Yeast Volatile Compounds as Attractants. ”, grupe autora Ana Bego, Filipa Burul, Marijana Popović, Maja Jukić Špika, Maja Veršić Bratinčević, Filip Pošćić i Elda Vitanović, prihvaćen je i objavljen u časopisu Agronomy 2022; 12(1):72.

Detaljnije o radu

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda-projekt KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly)

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati za radno mjesto osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti za izbor na radno mjesto:

doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
aktivno znanje engleskog jezika
Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

životopis
motivacijsko pismo
dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova
Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.