Terenska testiranja hlapivih tvari u maslinicima

U tri pokusna maslinika, po jedan u zaleđu, na obali i na otoku Braču, testiraju se odabrane hlapive tvari na način da je u svaku delta lovku postavljen dispenzer sa kombinacijom hlapivih tvari koje su se prošle godine pokazale najprivlačnijima maslininom moljcu. Testiraju se tri kombinacije odabranih hlapivih tvari u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. Jednom tjedno očitavaju se rezultati ulova maslininog moljca, lovke i dispenzeri se zamijene novima i rotiraju u masliniku (Slika 1 – 4).

U ostala tri odabrana maslinika, postavljene su žute ljepljive ploče sa tri kombinacije hlapivih tvari koje su se prošle godine pokazale najprivlačnijima za maslininu muhu (Slika 5-7). Lovke su postavljene u 4 ponavljanja, kako je i predviđeno projektnim Ugovorom. Jednom tjedno se se očitavaju rezultati ulova, lovke i dispenzer s hlapivim tvarima se zamijene novima te se lovke rotiraju.

Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 5.
Slika 6.
Slika 7.

Sudjelovanje na GREEN konferenciji

U Zagrebu je od 14. do 16. rujna 2022. godine održana 4. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Prirodni resursi, zelena tehnologija i održivi razvoj /4-GREEN 2022”. U sklopu konferencije je dr. sc. Elda Vitanović prezentirala poster “New methods in olive pests controlling using plant volatiles” (“Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari”) autora Ana Bego, mag. ing. agr., Filipa Burul, mag. ing. agr., dr. sc. Maja Jukić Špika, dr. sc. Marijana Popović, dr. sc. Tonka Ninčević, Marija Mandušić, mag. ing. agr., mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Marin Čagalj, dr. sc. Mirella Žanetić, dr. sc. Katja Žanić, dr. sc. Slavko Perica, prof. dr. sc. Valerija Dunkić, Marija Nazlić, mag.educ.biol.et.chem., prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak i dr. sc. Elda Vitanović.

Sudjelovanje na Simpoziju agronoma

U Vodicama je od 19. do 24. lipnja 2022. godine održan 57. hrvatski i 17. međunarodni simpozij agronoma. U sklopu simpozija je Ana Bego, mag. ing. agr. prezentirala poster “Olive volatile compaunds as possible attractants of olive moth (Prays oleae Bern.)” (“Hlapive tvari masline kao mogući atraktanti maslininog moljca (Prays oleae Bern.)”) autora Ana Bego, mag. ing. agr., Filipa Burul, mag. ing. agr., dr. sc. Marijana Popović, dr. sc. Maja Jukić Špika, dr. sc. Tonka Ninčević Runjić, Marija Mandušić, mag. ing. agr., mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Maja Veršić Bratinčević i dr. sc. Elda Vitanović.

Radionica u Blizni Donjoj

U sklopu projekta “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002) održana je u prostoru OPG-a Batina u Blizni Donjoj, u dalmatinskom zaleđu, 24. svibnja 2022. godine radionica za proizvođače maslina i maslinovog ulja. Suradnici na projektu Ana Bego, mag. ing. agr, mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Maja Jukić Špika i dr. sc. Mirella Žanetić predstavili su zainteresiranim maslinarima ciljeve projekta, sve provedene projektne aktivnosti te dobivene rezultate istog.

Stručni rad u časopisu “Maslina”

U stručnom časopisu „Maslina“ (broj 106, svibanj 2022.), u rubrici Najnovije iz znanosti, objavljen je stručni rad naslova „Za prirodan način borbe s muhom i moljcem“. Autori rada Ana Bego, mag.ing.agr. i mr. sc. Jakša Rošin suradnici su na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly“ (KK.01.1.1.04.0002). U stručnom radu predstavljen je projekt, opisane su provedene aktivnosti, ciljevi i rezultati dosadašnjih istraživanja te su navedene buduće aktivnosti koje će se provesti u nadolazećoj sezoni.
Časopis „Maslina“ je najutjecajnija stručno-popularna tiskovina iz područja maslinarstva i uljarstva u regiji (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Slovenija). Isti je namijenjen svim maslinarima i uljarima, stručnjacima iz područja maslinarstva te malim i srednjim poduzetnicima i gospodarstvenicima, koji se bave zaštitom maslina, proizvodnjom i prodajom strojeva i alata za uzgoj i preradu maslina, preradom ploda i ulja te prodajom proizvoda od maslina i maslinovog ulja (prehrana, kozmetika, drvna industrija i sl.).

Održano predavanje na 24. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije u Supetru na otoku Braču od 5. do 8. svibnja 2022. godine održana je 24. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2022.”. U sklopu Noćnjaka 2022. održan je Znanstveno-stručni skup pod vodstvom dr. sc. Mirelle Žanetić, suradnice na projektu LoVeFly. Na istom je doktorandica, Ana Bego, mag. ing. agr., održala predavanje naslova “Hlapive tvari kao mogući novi atraktanti maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi)” grupe autora dr.sc. Elda Vitanović, Filipa Burul, mag. ing. agr., Ana Bego, mag. ing. agr., dr.sc. Maja Jukić Špika, dr.sc. Marijana Popović i dr.sc. Maja Veršić Bratinčević, kojim je zainteresiranim maslinarima i uljarima predstavila rezultate istraživanja.

Detaljnije o Noćnjaku 2022.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2022.

Na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu održan je 5. svibnja 2022. godine Festival znanosti 2022 pod nazivom “Život Mediterana: kreni, rasti, cvitaj” u sklopu kojeg je Ana Bego, mag. ing. agr., suradnica na projektu, održala predavanje znanstveno-popularnog karaktera pod nazivom „Mediteranske cvjetne vrste: raj za kukce“. Ista je prisutnim učenicima i profesorima predstavila projekt “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002).

Detaljnije o Festivalu znanosti

Radionica u Bolu na otoku Braču

U sklopu projekta “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari” (KK.01.1.1.04.0002) održana je u prostoru Centra za kulturu općine Bol u Bolu na otoku Braču, 3. svibnja 2022. godine radionica za proizvođače maslina i maslinovog ulja. Suradnici na projektu Ana Bego, mag. ing. agr, mr. sc. Jakša Rošin, dr. sc. Maja Jukić Špika i dr. sc. Mirella Žanetić predstavili su zainteresiranim maslinarima ciljeve projekta, sve provedene projektne aktivnosti te dobivene rezultate istog.